Dopřej si to! Od 14. do 17.7. je na www.pachamama.cz VELKÁ LETNÍ SLEVA 20% na vše. Váš kód: leto20.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v  internetovém obchodě PACHAMAMA.CZ, vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího na jedné straně a kupujícího na straně druhé.

Prodávajícím je Vendula Mátlová, Obora 965, Vlašim, 258 01, IČ: 61285749, DIČ:CZ7557245080, plátce DPH

Nákup zboží

 1. Veškeré nákupy zboží v internetovém obchodě PACHAMAMA.CZ probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu může zákazník nakupovat JEDNODUŠE rovnou bez registrace na webovém rozhraní www.pachamama.cz Registrace umožní zákazníkovi při opakovaných nákupech mít předvyplněné osobní údaje.
 2. Aby byla elektronická objednávka platná, je třeba pečlivě vyplnit povinné údaje a náležitosti ve formuláři.
 3. Odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky zákazník zároveň potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky, a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.
 4. Každá odeslaná elektronická objednávka je pro prodávajícího i zákazníka závazná, jakmile ji zákazník potvrdí ze své e-mailové adresy, kterou zadal při registraci v PACHAMAMA.CZ
 5. Elektronická objednávka je zároveň považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou ve  chvíli, kdy zákazník převezme zboží doručené na základě této objednávky.
 6. Zboží nakupované pomoci elektronické objednávky prodejce doručí na dodací místo, jehož adresu zákazník uvedl v objednávkovém formuláři.
 7. Podle výše objednávky, zvoleného způsobu dodaní, zaplacení a cílové destinace dodání mohou být zákazníkovi účtovány poplatky za balné, za dopravu zásilky k zákazníkovi, poplatky spojené s úhradou za objednané zboží a případně i další poplatky. Platí ovšem, že konečná výše veškerých nákladů na dodávku, zaplacení a dalších poplatků je zákazníkovi vyčíslena ještě před dokončením objednávky.
 8. V okamžiku, kdy je zákazníkovi doručeno objednané zboží, přechází na zákazníka vlastnické právo k tomuto zboží, pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 9. Zákazník, který vyplní registrační formulář nebo závaznou objednávku internetového obchodu PACHAMAMA.CZ, uděluje tímto prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů zákazníka a informaci o jeho nákupech.

Doprava a platba

Všechny zásilky zasíláme prostřednictvím Zásilkovny

Pro zákazníky z ČR

 1. Dobírka. Zboží uhradíte až při jeho převzetí na vámi zvoleném výdejním místě  - možnost platby v hotovosti nebo platební kartou. Poplatek za zásilku na dobírku je 100 Kč.
 2. Platba kartou on line. Zásilky zasíláme ihned po úhradě platební kartou. Poplatek je 85 Kč s vyzvednutím na vámi zvoleném výdejním místě nebo 95 Kč při doručení na adresu.
 3. Platba předem  na účet. Po vytvoření objednávky obdržíte na váš email veškeré platební údaje. Po doručení vaší platby odesíláme zásilku  nejpozději následující pracovní den. Poplatek za zásilku je 85 Kč s vyzvednutím na vámi zvoleném výdejním místě nebo 95 Kč při doručení na adresu. 

Pro zákazníky ze SR

 1. Platba kartou on line. Zásilky pro slovenské klienty zasíláme také prostřednictvím Zásilkovny. Poplatek za zásilku je 95 Kč s doručením na vámi zvolené výdejní místo. 

Reklamace

 1. Pokud se na zboží zakoupeném v internetovém obchodě PACHAMAMA.CZ projeví v záruční lhůtě vady, má zákazník právo toto zboží reklamovat.
 2. Vedle toho má zákazník právo uplatnit případnou reklamaci rovněž přímo u prodejce internetového obchodu PACHAMAMA.CZ
 3. Podmínky uplatnění reklamace zboží a informace o postupu jsou uvedeny v reklamačním řádu.
 4. Při vyřizování reklamací se prodávající řídí předpisy platnými v ČR.

Vrácení zboží

 1. Pokud kupní smlouva uzavřena podle Občanského zákoníku má na základě odst. 6 zák. č.367/2000 (novela Občanského zákoníku)  spotřebitel právo do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodejce. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy.
 2. Při vracení zboží platí následující podmínky:
  1. zboží musí být zabalené v původním obalu
  2. zboží musí být nepoškozené
  3. zboží nesmí jevit jakýchkoliv známky používání nebo opotřebení.
 3. Při zpětném odeslání výrobku je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání. Pro vrácení zboží využijte jakékoliv výdejní místo Zásilkovny. Při podání zásilky použijte kód 93491895. Vrácení zboží je ZDARMA. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku.
 4. Vrácené zboží prodejce překontroluje a pokud jsou splněny podmínky vrácení, nejpozději do 10-ti dnů vrátí zákazníkovi částku, kterou za zboží zaplatil. O způsobu vrácení peněz se prodávající dohodne se zákazníkem.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Povinností prodávajícího je:
  vyřídit elektronickou objednávku, odeslat (dodat) objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce a v termínu, na kterém se dohodl se zákazníkem při potvrzování objednávky, předat zákazníkovi daňový doklad.
 2. Kromě výše uvedeného, je prodávající také povinen dodržovat důvěrnost veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníkem (ochrana osobních údajů). Na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka je prodávající povinen vymazat jeho údaje z databáze.
 3. V případě, že zákazník opakovaně neplnil závazek vyplývající z objednávky odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, je prodávající oprávněn jeho elektronickou objednávku odmítnout.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od vyřízení objednávky pokud se její realizace stane nemožná. V tomto případě může prodávající navrhnout zákazníkovi jiné plnění.
 5. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit. V případě, že od objednávky (kupní smlouvy) odstoupí zákazník, který zaplatil objednané zboží předem, je třeba aby své rozhodnutí oznámil prodávajícímu emailem. Na základě tohoto oznámení prodávající do 3 dnů od jeho doručení vrátí zákazníkovi jeho platbu.
 6. Pokud výrobce zboží upraví údaje o svém výrobku, je prodávající oprávněn k provedení odpovídajících změn popisu položek, fotografií a jiných údajů o tomto výrobku.

Práva a povinnosti zákazníka (kupujícího)

 1. Povinností zákazníka, který se rozhodl ke koupi zboží v internetovém obchodě  PACHAMAMA.CZ  je:
  uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou požaduje dodání objednaného zboží,
  závazně potvrdit svou objednávku e-mailem z elektronické adresy, kterou zadal při registraci v PACHAMAMA.CZ,
  odebrat zboží, které si objednal a zaplatit jeho celkovou cenu, která mu byla sdělena při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
 2. Zákazník je oprávněn písemně požadovat vymazání veškerých svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Jeho písemné žádosti bude vyhověno nejpozději do 3 dnů od jejího doručení.

Závěrečná ustanovení

 1. Při uzavření kupní smlouvy platí obchodní podmínky ve znění, které bylo publikováno na webových stránkách internetového obchodu ke dni, ve kterém byla zákazníkem (kupujícím) odeslána elektronická závazná objednávka.
 2. Odeslání elektronické objednávky je zároveň potvrzením toho, že zákazník respektuje bez výhrad tyto obchodní podmínky ve znění, jež bylo ke dni odeslání objednávky platné.
 3. Kromě toho odeslání elektronické objednávky potvrzuje rovněž, že zákazník zná a respektuje platnou cenu objednaného zboží, jak byla uvedena v katalogu internetového obchodu PACHAMAMA.CZ. Výjimkou od tohoto ustanovení jsou případy, kdy se prodejce a kupující prokazatelně dohodli jinak.
 4. Účastníci kupní smlouvy se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku výslovně dohodli, že v případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není výslovně stanoveno jinak, budou se řídit při uzavření kupní smlouvy a plnění z ní vyplývajících závazků a povinností obchodním zákoníkem, zejména pak § 409 a následujícími.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změn těchto Obchodních podmínek.
 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.4.2014. Poslední aktualizace dne 19.11.2021