logo    Pachamama - šperky a doplňky     

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 149,00 Kč (5,81 €)
do košíku:
Naše cena 160,00 Kč (6,24 €)
do košíku:
Naše cena 225,00 Kč (8,78 €)
do košíku:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 349,00 Kč (13,61 €)
do košíku:

KONTAKTY

PACHAMAMA
objednávky také na:
info@pachamama.cz
tel: 777 818 771

» PRO E-SHOP
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v  internetovém obchodě PACHAMAMA.CZ, vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  na jedné straně a kupujícího  na straně druhé.

Prodávajícím je Vendula Mátlová, Měcholupy 115, Nepomuk, 335 01, IČ: 61285749, neplátce DPH

Nákup zboží

 1. Veškeré nákupy zboží v internetovém obchodě PACHAMAMA.CZ probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu může zákazník nakupovat JEDNODUŠE rovnou bez registrace. Registrovaný zákazník při opakovaných nákupech nemusí vyplňovat opětovně své údaje, stačí, když na konci objednávky uvede své registrační jméno a heslo.
 2. Aby byla elektronická objednávka platná, je třeba pečlivě vyplnit povinné údaje a náležitosti ve formuláři.
 3. Odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky zákazník zároveň potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky, a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.
 4. Každá odeslaná elektronická objednávka je pro prodávajícího i zákazníka závazná, jakmile ji zákazník potvrdí ze své e-mailové adresy, kterou zadal při registraci v PACHAMAMA.CZ
 5. Elektronická objednávka je zároveň považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou ve  chvíli, kdy zákazník převezme zboží doručené na základě této objednávky.
 6. Zboží nakupované pomoci elektronické objednávky prodejce doručí na dodací místo, jehož adresu zákazník uvedl v objednávkovém formuláři.
 7. Podle výše objednávky, zvoleného způsobu dodaní, zaplacení a cílové destinace dodání mohou být zákazníkovi účtovány poplatky za balné, za dopravu zásilky k zákazníkovi, poplatky spojené s úhradou za objednané zboží a případně i další poplatky. Platí ovšem, že konečná výše veškerých nákladů na dodávku, zaplacení a dalších poplatků je zákazníkovi vyčíslena ještě před dokončením objednávky.
 8. V okamžiku, kdy je zákazníkovi doručeno objednané zboží, přechází na zákazníka vlastnické právo k tomuto zboží, pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 9. Zákazník, který vyplní registrační formulář nebo závaznou objednávku internetového obchodu PACHAMAMA.CZ, uděluje tímto prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů zákazníka a informaci o jeho nákupech.

Doprava a platba

Pro klienty z ČR

1.    Dobírka. Zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty. Zboží uhradíte až při jeho převzetí poštovnímu doručovateli nebo na poště. Poplatek za zásilku na dobírku je 99 Kč.
2.    Platba předem (na účet). Druhou možností platby je platba předem. E-mailem vám potvrdíme objednávku a zašleme instrukce k platbě -  číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po doručení vaší platby odesíláme zásilku doporučeně poštou nejpozději následující pracovní den. Poplatek za zásilku je 49 Kč.

Pro klienty ze SR


1.    Platba předem. Zásilky pro slovenské klienty zasíláme prostřednictvím České pošty. Zboží uhradíte bezhotovostním převodem v bance dle instrukcí v emailu, kterým potvrzujeme Vaši objednávku. Poplatek za zásilku je 150 Kč.

Reklamace

 1. Pokud se na zboží zakoupeném v internetovém obchodě PACHAMAMA.CZ projeví v záruční lhůtě vady, má zákazník právo toto zboží reklamovat.
 2. Vedle toho má zákazník právo uplatnit případnou reklamaci rovněž přímo u prodejce internetového obchodu PACHAMAMA.CZ
 3. Podmínky uplatnění reklamace zboží a informace o postupu jsou uvedeny v reklamačním řádu.
 4. Při vyřizování reklamací se prodávající řídí předpisy platnými v ČR.

Vrácení zboží

 1. Pokud kupní smlouva uzavřena podle Občanského zákoníku má na základě odst. 6 zák. č.367/2000 (novela Občanského zákoníku)  spotřebitel právo do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodejce. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy.
 2. Při vracení zboží platí následující podmínky:
  1. zboží musí být zabalené v původním obalu
  2. zboží musí být nepoškozené
  3. zboží nesmí jevit jakýchkoliv známky používání nebo opotřebení.
 3. Při odeslání výrobku poštou je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku.
 4. Vrácené zboží prodejce překontroluje a pokud jsou splněny podmínky vrácení, nejpozději do 10-ti dnů vrátí zákazníkovi částku, kterou za zboží zaplatil. O způsobu vrácení peněz se prodávající dohodne se zákazníkem.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Povinností prodávajícího je:
  vyřídit elektronickou objednávku, odeslat (dodat) objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce a v termínu, na kterém se dohodl se zákazníkem při potvrzování objednávky, předat zákazníkovi daňový doklad.
 2. Kromě výše uvedeného, je prodávající také povinen dodržovat důvěrnost veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníkem (ochrana osobních údajů). Na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka je prodávající povinen vymazat jeho údaje z databáze.
 3. V případě, že zákazník opakovaně neplnil závazek vyplývající z objednávky odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, je prodávající oprávněn jeho elektronickou objednávku odmítnout.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od vyřízení objednávky pokud se její realizace stane nemožná. V tomto případě může prodávající navrhnout zákazníkovi jiné plnění.
 5. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit. V případě, že od objednávky (kupní smlouvy) odstoupí zákazník, který zaplatil objednané zboží předem, je třeba aby své rozhodnutí oznámil prodávajícímu emailem. Na základě tohoto oznámení prodávající do 3 dnů od jeho doručení vrátí zákazníkovi jeho platbu.
 6. Pokud výrobce zboží upraví údaje o svém výrobku, je prodávající oprávněn k provedení odpovídajících změn popisu položek, fotografií a jiných údajů o tomto výrobku.

Práva a povinnosti zákazníka (kupujícího)

 1. Povinností zákazníka, který se rozhodl ke koupi zboží v internetovém obchodě  PACHAMAMA.CZ  je:
  uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou požaduje dodání objednaného zboží,
  závazně potvrdit svou objednávku e-mailem z elektronické adresy, kterou zadal při registraci v PACHAMAMA.CZ,
  odebrat zboží, které si objednal a zaplatit jeho celkovou cenu, která mu byla sdělena při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
 2. Zákazník je oprávněn písemně požadovat vymazání veškerých svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Jeho písemné žádosti bude vyhověno nejpozději do 3 dnů od jejího doručení.

Závěrečná ustanovení

 1. Při uzavření kupní smlouvy platí obchodní podmínky ve znění, které bylo publikováno na webových stránkách internetového obchodu ke dni, ve kterém byla zákazníkem (kupujícím) odeslána elektronická závazná objednávka.
 2. Odeslání elektronické objednávky je zároveň potvrzením toho, že zákazník respektuje bez výhrad tyto obchodní podmínky ve znění, jež bylo ke dni odeslání objednávky platné.
 3. Kromě toho odeslání elektronické objednávky potvrzuje rovněž, že zákazník zná a respektuje platnou cenu objednaného zboží, jak byla uvedena v katalogu internetového obchodu PACHAMAMA.CZ. Výjimkou od tohoto ustanovení jsou případy, kdy se prodejce a kupující prokazatelně dohodli jinak.
 4. Účastníci kupní smlouvy se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku výslovně dohodli, že v případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není výslovně stanoveno jinak, budou se řídit při uzavření kupní smlouvy a plnění z ní vyplývajících závazků a povinností obchodním zákoníkem, zejména pak § 409 a následujícími.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změn těchto Obchodních podmínek.
 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.4.2014

 

NzE4YzJlOT